Deň: 23. mája 2023

Reklamačný protokol

Read more

Odstúpenie od zmluvy

Read more

Záruka a servis

V prípade reklamácie si stiahnite reklamačný protokol, pošlite vyplnený na servis@compclub.sk a my všetko ostatné vybavíme. Reklamačné podmienky Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (predovšetkým poškodenie plastových dielov výrobku, poškriabanie displejov vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené […]

Read more

Základné info

Obchodná firma : COMPUTER CLUB SK s.r.o., Mostná 3, 94901 Nitra Právna forma : Spoločnost s ručením obmedzeným Registrácia : zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Nitre, vložka 58159/N Predmet podnikania : Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Platca DPH : ÁNO IČO : 54733286 […]

Read more

Reklamačný poriadok

Spoločnosť COMPUTER CLUB SK s.r.o., so sídlom Mostná 3, 94901 Nitra, IČO: 54733NitraBanská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 58159/N (ďalej len “COMPUTER CLUB SK s.r.o.” alebo „predávajúci“) vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o […]

Read more

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia Tieto Všeobecné predajné podmienky (ďalej ako „VPP“) prevádzkovateľa internetového obchodu e-shopu COMPUTER CLUB SK s.r.o., so sídlom Mostná 3, 94901 Nitra, IČO: 54733286, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 58159/N (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru predávajúcim zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu […]

Read more

Info pre spotrebiteľa

Spoločnosť COMPUTER CLUB SK s.r.o., so sídlom Mostná 3, 94901 Nitra, IČO: 54733286, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 58159/N (ďalej len “COMPUTER CLUB SK s.r.o..” alebo “predávajúci”) je zameraná na predaj a servis renovovanej výpočtovej techniky, uvedenej v katalógu predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke compclubsk.sk (ďalej len […]

Read more

Alternatívne riešenie sporov

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a […]

Read more